Image Description
Image Description
Image Description

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tytuł operacji: MARINA Kociewska – wzbogacenie oferty turystycznej Ocypla – nauka żeglarstwa i innych sportów wodnych, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Przewidywane wyniki operacji: powstanie nowego obiektu infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, z której w ramach projektu skorzystało 675 osób oraz utworzenie miejsca pracy.

Image Description

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • Lekcje żeglarstwa i motorowodniactwa
  • Rejsy żaglówką lub motorówką ze sternikiem
  • Wypożyczalnia sprzętu wodnego
  • Wynajem i transport kajaków na rzece Wda
  • Imprezy integracyjne dla firm