Image Description

REGULAMIN MARINY KOCIEWSKIEJ RESORT&WATER SPORTS W OCYPLU

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem Mariny Kociewskiej Resort&Water Sports jest Pan Michał Gliniecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marina Kociewska Michał Gliniecki z siedzibą w Ocyplu przy ul. Jeziornej 1, NIP: 922151744, adres e-mail: marina.kociewska@gmail.com, tel:+48 509 485 195, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Ośrodek Wypoczynkowy”).
 2. Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego stanowi zasady wynajęcia pokoi/apartamentów/domków.
 3. Ośrodek Wypoczynkowy świadczy usługi noclegowe, rekreacyjne i inne, zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi/apartamentów/domków, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Ośrodka Wypoczynkowego www.marinakociewska.pl.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowego www.marinakociewska.pl, w biurze Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie Gości w godzinach 16:00-20:00, wymeldowanie w godzinach 8:00-11:00. Goście przybywający po godzinie 20:00 muszą poinformować o tym Właściciela Ośrodka. Mogą oni zostać obciążeni dodatkową opłatą w wysokości 150 zł.
 3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić ten fakt Właścicielowi.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych oraz pozostałych usług oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowy opublikowany jest na stronie internetowej: www.marinakociewska.pl.
  1. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT, są to ceny ostateczne do zapłaty.
  2. Pobierana jest dodatkowo opłata za wykorzystaną energię elektryczną według wskazania licznika, zgodnie ze stawką 2zł/kWh, jeśli przekroczony zostanie, wliczony w cenę pobytu, limit zużycia prądu ustalony dla każdego pomieszczenia.
  3. Wysokość ceny za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym uzależniona jest od: długości pobytu, rodzaju wynajmowanego pomieszczenia ( pokój/apartament/domek), usytowania pomieszczenia względem jeziora, liczby osób, dodatkowego wyposażenia, bani z jacuzzi.
 5. Obowiązuje elektroniczny dostęp na posesję – instrukcję korzystania z niego Goście otrzymują od obsługi Ośrodka, po przyjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego.
 6. Do dyspozycji Gości rezerwujących Dom Armatora 1 przekazujemy banię z jaccuzi podgrzewaną gazem. Korzystanie z bani musi odbywać się zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez obsługę Ośrodka Wypoczynkowego. W cenie pobytu min.7dniowego 1 butla z gazem gratis. Każda następna płatna zgodnie z aktualnym cennikiem za gaz. Przy wynajmie krótszym niż 7 dni, opłatę za pierwszę i każdą kolejną butlę ponosi klient, zgodnie z aktualnym cennikiem za gaz. W cenie wynajmu jest również napełnienie butli wodą 1x, każda zmiana wody/kolejne napełnienie bani wodą, na prośbę klienta, to dodatkowy koszt 40 zł.
 7. W Domach Armatora 1 i 2 dostępne są kominki. Korzystanie z nich musi odbywać się zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez obsługę Ośrodka Wypoczynkowego. Drewno/brykiet do kominka dodatkowo płatne.
 8. Pościel wymieniana jest bezpłatnie na prośbą Gościa przy pobytach na min 14 dób. Jest możliwość wymiany pościeli przy krótszych pobytach, na prośbę Gościa – dodatkowy koszt 20 zł za komplet.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju/apartamentu/domku osobom trzecim, nie zameldowanym w Ośrodku Wypoczynkowym, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju/apartamentu/domku.
 10. Osoby niezameldowane w Ośrodku Wypoczynkowym przebywać mogą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, jako Goście osób zameldowanych w Ośrodku Wypoczykowym, między godziną 11.00 a 22.00, po uprzednim poinformowaniu Właściciela. W sytuacji, gdy Gość osoby zameldowanej chciałby pozostać na noc, osoba zameldowana musi zgłosić taką chęć Właścicielowi Ośrodka Wypoczynkowego i dokonać odpowiedniej opłaty.
 11. Parking dla 1 auta w cenie pobytu, kolejne, za wcześniejszą zgodą właściciela ośrodka, w cenie 25zł/dobę. W przypadku rezerwacji Domów Armatora parking dla 1 auta w cenie pobytu (do 5 osób w domku), drugie auto w cenie pobytu (powyżej 5 osób w domku), w innym wypadku, za wcześniejszą zgodą właściciela ośrodka, w cenie 25zł/dobę.
 12. . Gości osób niezameldowanych w Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje opłata za miejsce parkingowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w kwocie 25 zł/dzień/jedno auto.
 13. W Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 14. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju/apartamentu/domku oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione użycie środków przeciwpożarowych – wartość materialną określa Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego.
 16. Gość ma obowiązek gruntownie posprzątać aneks kuchenny, co będzie sprawdzane przez obsługę Ośrodka Wypoczynkowego w momencie wywaterowania. Jeśli kuchnia nie będzie odpowiednio posprzątana, obowiązuje opłata w wysokości 150 zł. Gość jest zobwiązany do używania papieru do pieczenia lub folii aluminiowej podczas korzystania z piekarnika. Zabrania się używania ostrej gąbki/szczotki do czyszczenia płyty ceramicznej/indukcyjnej ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki/szkła.
 17. Dzieci do lat 18tu mogą przebywać na terenie Ośrodka Wypoczynkowego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 18. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia podczas korzystania z placu zabaw przez dzieci.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 20. W pokojach/apartamentach/domkach Ośrodka Wypoczynkowego obowiązuje surowy zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za nieprzestrzeganie tej zasady obowiązuje kara w wysokości 500 zł.
 21. Do dyspozycji Gości, przekazujemy grille i paleniska, których można używać poza tarasami i w takiej odległości, aby dym nie dostawał się do środka pomieszczeń.
 22. . Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego znajduje się sauna. Zasady korzystania z sauny znajdują się na stronie internetowej www.marinakociewska.pl oraz w formie drukowanej zamieszczone na saunie.
 23. Informujemy, że dodatkowo – dla Państwa wygody - w każdym pokoju/apartamencie/domku jest do zapoznania się dokument z wybranymi zasadami obowiązującymi w Marinie Kociewskiej.

§ 3

 1. Ośrodek Wypoczynkowy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie Właściciela.
 3. Przedmioty pozostawione w pokojach/apartamentach/domkach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości, będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Ośrodek Wypoczynkowy przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 4. Gość jest zobowiązany zawiadomić Właściciela Ośrodka Wypoczynkowego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów przez Gości. Dla Państwa komfortu oraz bezpieczeństwa mienia pozostawionego w pokoju/apartamencie/domku, prosimy po wyjściu z pokoju sprawdzić czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
 5. Ośrodek Wypoczynkowy jest monitorowany zewnętrznym systemem monitoringu.
 6. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 7. Opłata za zgubienie klucza do pokoju wynosi 50 zł, taka sama kwota do zapłaty obowiązuje przy zgubieniu breloka RFID.
 8. Teren Ośrodka Wypoczynkowego jest zalesiony, Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów osób zameldowanych lub pojazdów ich Gości oraz ich samych, spowodowanych spadającymi gałęziami lub drzewami.
 9. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub innych osób przebywających w obiekcie, znajdujących się na parkingu Ośrodka.

§ 4

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy, usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług w formie pisemnej (nie później niż 7dni od jej zaistnienia).
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Ośrodek Wypoczynkowy akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.marinakociewska.pl.
  1. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych Ośrodka Wypoczynkowego oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na smyczy, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.
  2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenie Ośrodka i terenach przyległych do Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę, Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego obciąży Gościa dodatkową opłatą, wskazaną przez Właściciela.
  3. Goście przebywający w Ośrodku Wypoczynkowym ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu i bezpieczeństwa pozostałych Gości Ośrodka. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka Wypoczynkowego.
  4. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Właściciela Ośrodka Wypoczynkowego za niebezpieczne.

§ 6

 1. Rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym można dokonać:
  1. Telefonicznie – pod numerem 509 485 195 lub 608 057 639.
  2. Elektronicznie – wysyłając maila z rezerwacją na adres: marina.kociewska@gmail.com lub wysyłając informację poprzez formularz dostępny na stronie www.marinakociewska.pl lub kontaktując się na profilu Facebook lub u naszych partnerów reklamujących usługi noclegowe Ośrodka Wypoczynkowego, np. booking.com., nocowanie.pl.
 2. Podczas rezerwacji należy podać: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek dziecka, w przypadku pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym z dzieckiem, termin pobytu, następnie wpłacić zaliczkę w wysokości 50% kosztów całego pobytu, w ciągu trzech dni od dokonania rezerwacji. Po przyjeździe, niezbędne będzie wypełnienie karty rejestracyjnej pobytu w Marinie Kociewskiej Resort&Water Sports.
 3. Zaliczka za anulowanie rezerwacji jest zwracana w 100%, jeśli Gość dokonał anulowania pobytu na min. 21 dni kalendarzowych, przed planowanym pobytem lub, jeśli wskazany przez Gościa inny Gość zarezerwował pobyt w miejsce Gościa, który go anulował. W innym wypadku zaliczka jest traktowana, jako zadatek i nie jest zwracana.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi noclegowej.
 5. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Marinę Kociewską Michał Gliniecki ul. Jeziorna 1, 83-240 Ocypel, strona www.marinakociewska.pl na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz informacji o danych osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego zgodnie z RODO, opublikowanej na stronie internetowej www.marinakociewska.pl.
 6. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi noclegowej.
 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Marinę Kociewską Michał Gliniecki, Gość akceptuje zasady zawarte w Informacji o danych osobowych dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego zgodnie z RODO, opublikowanej w serwisie www.marinakociewska.pl

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

Dziękujemy za współpracę i szanowanie zasad obowiązujących w naszym Ośrodku Wypoczynkowym, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.
Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w MARINIE KOCIEWSKIEJ Resort&Water Sports.

Właściciele Ośrodka Wypoczynkowego